Kim jesteśmy?

Nova Finances jest ściśle powiązana z Supernova Development Group, grupą inwestycyjno-deweloperska zrzeszająca spółki inwestujące w różnorodne projekty nieruchomościowe, realizowane na terenie Polski, Chorwacji, Cypru i Florydy (USA). Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu staliśmy się satabilnym, deweloperem posiadającym zdywersyfikowany portfel nieruchomości. Supernova Development Group jest ponadto częścią większej struktury holdingowej, działającej w ramach spólki Superkonstelacja Ltd. (Cypr), podmiotu aktywnie inwestującego w projekty typu venture capital.

Supernova Development Group


Rozpoczęła swoją działalność w 2007r., z inicjatywy Macieja Zientary - przedsiębiorcy, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi i założyciela struktury holdingowej Superkonstelacja Ltd., o wieloletnim doświadczeniu w bankowości inwestycyjnej. Pan Zientara przez wiele lat pracował na menadżerskich stanowiskach dla największych polskich banków (BH S.A., PBI S.A i BRE Bank / mBank S.A). Ponadto pełnil funkcje zarządcze w spółce Supernova S.A., która zarządzała m.in, Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi (NFI) notowanymi na GPW.

Przez ostatnią dekadę Supernova Development Group zbudowała i zainwestowała w zdywersyfikowany portfel projektów nieruchomościowych. Za profesjonalne zarządzanie Grupą odpowiadają w Polsce dwie firmy zarządzające: Portfel Inwestycyjny Development Sp. z o.o. Sp.k. oraz Supernova Financial Services Development Sp. z o.o.

Supernova Development Group z sukcesem uruchomiła cztery nieruchomościowe fundusze zamknięte (FIZANy) specjalizujące się w inwestycjach w nieruchomości: KROPKA FIZ; KROPKA FIZ 2; PIK FIZAN I; PIK FIZAN II. Pozyskała dla nich łącznie ponad 50 mln euro. Wszystkie Fundusze Inwestycyjne zakończyły już swoją działalność z pełnym sukcesem i wygenerowały dla swoich inwestorów wyższe niż zakładane stopy zwrotu.

Obecnie Supernova Development Group prowadzi i zarządza niemal 20 projektami nieruchomowościowymi o wartości przekraczającej 200 mln euro.

W ciągu ostatniej dekady Grupa zrealizowała ponad 30 projektów o łącznej wartości ponad 350 mln euro. Strategia inwestycyjna Grupy w Polsce zakłada koncentrację na głównych miastach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łodź i Wrocław.

W 2017 r. Supernova Development Group utworzyła nową firmę deweloperską Edge Development Group, która inwestuje, prowadzi i zarządza projektami deweloperskimi na Cyprze. W swoimi portfelu nieruchomości Edge Development Group posiada obecnie sześć projektów, wszystkie w okolicy Larnaki.

Największym i najważniejszym obecnie przedsięwzięciem inwestycyjnym jest projekt hotelowo – rezydencyjno, –apartamentowy, z własną linią brzegową. Inwestycja ta jest realizowana wspólnie z funduszem private equity NCH z Nowego Jorku. Grupa Supernova inwestuje także w Chorwacji i na Florydzie, gdzie realizuje projekty mieszkaniowe.

Supernova Development jest także największym inwestorem w polskiej spółce giełdowej Soho Development S.A. i aktywnie uczestniczy w zarządzaniu portfelem nieruchomości tej spółki.

Soho Development S.A. było do niedawna właścicielem kilku projektów deweloperskich w Warszawie zakończonych wielkim sukcesem: Feniks Soho Factory, Verbel Soho Factory, Rebel Soho Factory, Wars Soho Factory oraz w Krakowie.

Soho Development stworzyło, zarządzało i z sukcesem sprzedało słynną rewitalizację postindustrialną – Soho Factory w Warszawie. W latach 2017-2018 r. Soho Development S.A. przekazało inwestorom w ramach skupu akcji własnych ponad 80 mln euro.

W 2018 roku Supernova Development Group rozszerzyła swoja działalność inwestycyjną i zarządczą o branżę hotelową. Strategia zakłada inwestycje kapitałowe w segmencie premium w centrach turystycznych największych miast Polski i Cypru. Obecnie łączna wartości inwestycji przekroczyła już 150 mln euro. Hotele zlokalizowane są w Krakowie (4 projekty) i Gdańsku (2 projekty) oraz w Larnace, posiadają łącznie ponad 1 000 pokoi. W celu skutecznego zarządzania grupą hotelową powstał holding spółek: PIAH Sp. z o.o., PIA Sp. z o.o., i PIM Sp. z o.o. Holding zarządza również projektami hotelowymi na zlecenie zewnętrznych inwestorów. Głównym partnerem strategicznym Grupy hotelowej jest sieć Marriott. Wszystkie własne hotele grupy działają pod markami tej sieci.

Rejestracja