Jak to działa?

Sam wybierasz w jakiej formie chcesz zainwestować w projekt.

Najczęściej
zadawane pytania

1Czy moje pieniądze będą bezpieczne?
Tak, będą bezpieczne, ponieważ:
  • zostaną zainwestowane w pewne projekty,
  • będą zabezpieczone udziałem własnym inwestora wiodącego,
  • Twój wkład będzie miał pierwszeństwo przy realizowaniu zysków,
  • spółka ma wieloletnie doświadczenie w tego typu inwestycjach.
2Czy na pewno zarobię?

Tak, gdyż po pierwsze analiza i weryfikacja projektów jest zawsze przeprowadzana przez profesjonalne zespoły analityczne, a inwestor zarządzający do tej pory zrealizował (link do track rekordu) ponad 40 projektów. Zawsze do tej pory zyski były wyższe od gwarantowanych.

Po drugie środki finansowe są inwestowane wyłącznie w projekty o bardzo bezpiecznym współczynniku zysku w stosunku do podejmowanego ryzyka.

3Czy mogę stracić moje środki?

Środki są zabezpieczone nieruchomością, której cena zakupu jest nie tylko rynkowa, ale też w przeważającej ilości przypadków z dyskontem do ceny rynkowej. Jest to więc jedna z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Nawet w przypadku skrajnie negatywnym, gdy obiekt nie będzie wybudowany, można zbyć nieruchomość i odzyskać kapitał, czasem z korzyścią.

4Czy gwarantujecie zyski?
Zyski są gwarantowane i zabezpieczone wkładem własnym inwestora zarządzającego nieruchomością, która jest nabywana.
5Gdzie mogę sprawdzić postęp realizacji projektu?
Każdy inwestor może śledzić postęp prac. Inwestor otrzymuje indywidualny dostęp do platformy internetowej, na której może monitorować postęp prac. Na platformie podajemy informacje o stanie zaawansowania projektu, zarówno w zakresie budowlanym, jak i sprzedażowym. Dane są na bieżąco uaktualniane co dwa lub cztery tygodnie. Ponadto publikujemy zdjęcia i filmy z konkretnych inwestycji.
6Kiedy będzie realizacja zysków?
W praktyce zazwyczaj odbywa się to po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytkowania i wydania mieszkań. Bywa czasem tak, że uda się trochę kapitału pozyskać wcześniej, gdyż przy wysokiej przedsprzedaży, banki zgadzają się na wycofanie części kapitału przed terminem zakończenia budowy. Czyli realizacja zysków będzie następowała niezwłocznie, jak tylko będą się one pojawiały.
7Czy w każdej chwili mogę wycofać środki?
Niestety nie takiej możliwości. Inwestycja ma określony horyzont czasowy i dopiero po jej zakończeniu można odzyskać środki. W przyszłości jednak powstanie platforma, na której będzie można swój wkład sprzedać przed czasem.
8Czy mogę odsprzedać swój udział?
Tak, udziały można sprzedać. Inwestor musi obecnie sam pozyskać kupca. Należy pamiętać, że inwestor zarządzający ma prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. W przyszłości powstanie platforma, na której będzie można sprzedać swój udział.
9Skąd wiem, że projekt jest rentowny?

Rentowność konkretnego projektu jest przeprowadzana na samym początku, w oparciu o cenę zakupu nieruchomości, koszt realizacji projektu w zakresie budowy, koszty zarządzania przedsięwzięciem oraz zakładane ceny sprzedaży nieruchomości. Na tym etapie powstaje dokument „Analiza rentowności”.

Na tej podstawie bardzo łatwo można zweryfikować, czy parametry w trakcie realizacji inwestycji są zbliżone do parametrów rynkowych. Jeżeli tak jest, oznacza to, że projekt jest bezpieczny i rentowny.

Istnieje także możliwość zadania pytań uzupełniających do działu analitycznego inwestora zarządzającego w trakcie trwania całej inwestycji.

10Czy mogę poznać innych inwestorów?
Nie mamy takiej możliwości. Ograniczają nas przepisy o ochronie danych osobowych. Jedynym inwestorem, który jest jawny, jest inwestor wiodący realizujący dany projekt.
11Jaki jest minimalny wkład w inwestycję?
Wprowadziliśmy kilka kategorii inwestorów: 50 000 zł, 100 000 zł, 250 000 zł, 500 000 zł. Im wyższy wkład, tym wyższe kwoty zysku. Minimalny wkład w inwestycję zależy więc od przyjętej kategorii inwestora.
12Czy mogą inwestować tylko osoby fizyczne?
Inwestować mogą nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne.
13Czy planujecie wprowadzić aplikację do łatwiejszego zarządzania kontem klienta?
Tak.

Skontaktuj się
z nami


    Rejestracja